Selecteer een pagina

In samenwerking met MaatschapWij zijn we in Leidsche Rijn gestart met een eigen thermometer, vergelijkbaar met die in Stichtse Vecht.

Wat is MaatschapWij?

De centrale ambitie van MaatschapWij is burgers individueel & collectief (in de vorm van organisaties & onderneming&) aan te zetten om een veel grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en veel meer samen te werken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Samen voor een beter wij.

Wat willen we in Leidsche Rijn bereiken?
*Het ontwikkelen van een goed werkende en schaalbare manier om contact te leggen met bewoners, organisaties en initiatieven;

  • Inzichten te verzamelen voor het ontwikkelen van de MaatschapWijk Portaal
  • Hoe is de stand van zaken op het gebied van actief burgerschap in Leidsche Rijn?
  • Welke initiatieven zijn er al in Leidsche Rijn en door wie worden ze georganiseerd?
  • Wat zijn de motieven van bewoners om wel of niet te actief te zijn in de buurt?
  • Is er interesse om sociale media te gebruiken om de betrokkenheid in de buurt te vergroten? Subvragen:
  • Hoe gebruiken bewoners sociale media en met welke content?
  • Zou u sociale media meer willen gebruiken om meer in contact te komen uw buurt en haar bewoners?

De thermometer zal uiteindelijk ingezet worden om het organiserend vermogen van de wijk te vergroten en uiteraard inzicht te krijgen wat er op dit moment speelt in de wijken.

We houden u uiteraard op de hoogte en verwachten dat de thermometer binnen 14 dagen live gaat.