Selecteer een pagina

Rekenkamers en Antwoordvooroverheden.nl

Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Berenschot de gemeentelijke en provinciale rekenkamers geëvalueerd. Aan deze evaluatie lag de volgende vraagstelling ten...