Selecteer een pagina
De kennis van burgers juist waarderen

De kennis van burgers juist waarderen

Visie Wanneer burgers tijd van gratis crowdsourcing is voorbij. Mensen moeten een fatsoenlijke vergoeding ontvangen voor hun bijdrage. In natura of gewoon in geld. Achtergrond We zijn het zo gewend, een vragenlijst, een inspraakavond, een ideeën-website, allemaal...
Burgers zijn slim en geven ook antwoord

Burgers zijn slim en geven ook antwoord

Visie Burgers zijn slimme mensen. Daarom wil antwoordvooroverheden.nl burgers faciliteren om zelf oplossingsrichtingen te formuleren voor taaie vraagstukken. Een paar honderd burgers, zo weten we uit ervaring, zijn slimmer dan een club consultants. Achtergrond...
Overheden participeren in de samenleving

Overheden participeren in de samenleving

Visie Burgerparticipatie, burgerkracht, inspraak zijn een paar van de momenteel populaire begrippen die – ontdaan van opsmuk – uitgaan van een hogere macht waarin lagere machten mogen meedoen of meepraten. Zo niet bij taaie vraagstukken. Daar is geen hoger...
Gratis onderzoeksgegevens voor journalisten

Gratis onderzoeksgegevens voor journalisten

Een kerntaak van journalisten is het doen van goed feitenonderzoek. Journalisten hebben echter dezelfde uitdaging als andere onderzoekers: ze kunnen niet concurreren met de kennis en denkkracht van de burgers. En dat nog los van de aantallen: welke journalist kan een...
Aan de slag met taaie praktijken!

Aan de slag met taaie praktijken!

Visie Taaie praktijken vragen om andere antwoorden, die we nog niet kennen. De ‘long tail’ aan kennis, ervaringen en vaardigheden is het uitgangspunt. Ook bij het signaleren en begrijpen van taaie vraagstukken. Vaak genoeg zien we dat taaie vraagstukken teveel in een...