Selecteer een pagina
Vermelding in VNG praktijkvoorbeelden

Vermelding in VNG praktijkvoorbeelden

Leuk om te vermelden is het feit dat we opgenomen zijn met de thermometer in de praktijkvoorbeelden database van de VNG onder de noemer burgerparticipatie-bestuur. --- Welkom! De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota's, startnotities, filmpjes, visies en...

Nieuw slim samenspel maakt burgerpanel overbodig

Nieuw slim samenspel maakt burgerpanel overbodig

De moderne technologie maakt het mogelijk voor gemeenten om een andere betekenvollere relatie te hebben met burgers. Toch maken we er nog onvoldoende gebruik van of zijn we ons onvoldoende bewust van de mogelijkheden. Laten we de thermometer van Stichtse Vecht eens...

Schiedamsdoen!

Schiedamsdoen!

In Schiedam is onlangs een soort wedstrijd gehouden voor het beste idee voor burgerparticipatie. Het voorstel van Huib Sneep voor de ‘Vorming van het burgerkennisnetwerk’ werd met 225 stemmen glansrijk eerste. Sneep – zelf bomendeskundige bij uitstek – stelt voor dat...